Polovina z nás považuje sexting za nepřijatelný, pro druhou polovinu to není problém

Sexting je běžný pro třetinu z nás, není ale bez rizika

Intimní fotky nebo videa sdílíme s partnery i při online flirtování. Ne vždy ale víme, jaká rizika to obnáší a jak postupovat, pokud se naše fotka nebo video objeví veřejně na internetu.
Lucie Mudráková
Total
0
Sdílení

Podle nedávného průzkumu společnosti ESET a Policie ČR každý třetí dospělý (33 %) dobrovolně sdílí nebo sdílel svou intimní fotografii nebo video. Naše názory na sexting se pak podle průzkumu dělí přesně na dvě poloviny – ta první sexting neschvaluje, pro tu druhou je sexting v pořádku. Trochu jiný postoj přitom mají nezletilí teenageři – sdílení intimního obsahu, možná překvapivě, neschvalují dvě třetiny z nich (69 %).

Sexting
Jedná se o fenomén, který se zrodil s používáním moderních komunikačních technologií. Ačkoli původní složenina slova „sex“ a „textování“ odkazovala na zasílání intimních textových zpráv, v dnešní době chytrých telefonů pod tento název spadají také intimní fotografie a videa. Mezi odesílateli a příjemci rozlišujeme takzvaný konsensuální sexting, tedy zasílání intimních obsahů, se kterým zúčastněné strany souhlasí, a nekonsensuální, kdy zaslaný intimní obsah přijde příjemci nevyžádaně a bez předchozí domluvy, což lze označit za obtěžování. Sexting není zákonem definován jako trestná forma jednání, souvisí ale s celou řadou trestných činů. V případě následného nátlaku a vydírání zveřejněním intimních obsahů se jedná o Sexuální nátlak a v souvislosti s nezletilými pak například o Výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií.
Zdroj: E-bezpečí a Policie ČR

Nejčastěji intimní snímek nebo video posíláme jako dárek svému partnerovi či partnerce a jako odpověď na obdržené fotky a videa. Někteří z nás intimní obsah zaslali i neznámé osobě na internetu jako způsob flirtování a pokus o navázání kontaktu.

A zde se právě dostáváme k důležité skutečnosti. Za dobrovolný, tedy konsensuální sexting, můžeme považovat pouze případy, kdy odesílatel a příjemce souhlasí, že si takové fotky či videa budou vyměňovat. Nevyžádaná intimní fotka či nevyžádané intimní video někdy přišlo dvěma z pěti dospělých (40 %).

Nejčastějším příjemcem fotek jsou bývalí či současní partneři a partnerky.

Největší zkušenosti se sextingem mají mileniálové ve věku 25-34 let, intimní fotky z nich sdílí nebo někdy sdílela polovina. O něco méně jsou v sextingu aktivní lidé ve středním věku (44 %) a dvacátníci neboli generace Z ve věku 18-24 let (41 %).

Většina považuje sexting za nebezpečný

Jestli někde určitě platí, že co vypustíme jednou na internet, už jen stěží ovlivníme a dokážeme kontrolovat, je to určitě v případě sdílení intimních fotek a videí.

I přestože polovina dospělých nevnímá podle průzkumu sexting jako něco špatného a každý třetí dospělý již nějakou takovou fotku nebo video někdy poslal, většina z nich (82 %) si myslí, že je rozhodně nebezpečný. Za bezpečný ho pak označila desetina dotázaných. O něco častěji pak jako nebezpečný vnímají sexting ženy.

Důvody, proč někdo bez dovolení zveřejní naši intimní fotografii nebo video, mohou být různé. Může se tak stát ze strany bývalého partnera nebo partnerky jako způsob pomsty nebo těch současných, kteří fotku či video ukáží mezi svými přáteli a ta se tak dostane k dalším lidem, které neznáme.

proč sdílí mladí lidé své intimní fotografie? Motivací je vztah, flirt i zvědavost.

Dotázaní v průzkumu také uváděli, že by se o cizí fotku podělili jen se zcela důvěryhodnou osobou (14 %) nebo pouze v případě, že by na fotce nebylo vidět osobě do obličeje (10 %). Ať už ze zlého úmyslu nebo bez něj, existuje prostě možnost, že se z dárku pro našeho partnera nebo partnerku stane věc veřejná.

Kde jsou intimní snímky nejčastěji zveřejňovány?

Podle průzkumu jsou nejčastějšími místy neoprávněného šíření intimních fotek a videí Instagram a Snapchat, následovaný Messengerem a příspěvky na Facebooku.

Ať už používáme k posílání fotek jakoukoli sociální síť nebo chatovací aplikaci, je třeba počítat s tím, že sami rozhodujeme o úrovni soukromí, kterou si na ní nastavíme, ať už v případě sdílení fotek a videí na profilu a v příbězích, nebo zasílání do zpráv.

V tomto případě se vyplatí používat aplikace s koncovým šifrováním či aplikace umožňující tzv. mizející režim (fotka do několika sekund po odeslání zmizí z konverzace) nebo smazání obsahu jak na straně odesílatele, tak příjemce.

Moji fotku někdo bez dovolení zveřejnil – co s tím?

Zveřejněná intimní fotka nám může nadělat mnoho nepříjemností. V případě, kdy nám někdo zveřejněním naší intimní fotky nebo videa vyhrožuje nebo nás vydírá, je namístě obrátit se na Policii České republiky.

„Pokud sexting přejde do tzv. sextorze, kdy se intimní materiály stávají předmětem vydírání, hovoříme nejčastěji o trestném činu nazvaném Sexuální nátlak. Případy, kdy materiály zachycují děti, jsou nejčastěji kvalifikovány jako Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a často i dalších skutků. Vždy samozřejmě záleží na posouzení všech okolností daného případu,“ vysvětluje vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová.

Je ale řešení s policií běžnou praxí? Nadpoloviční většina dospělých (60 %) by podle průzkumu situaci skutečně s policií řešila. Průzkum také ukázal, že čím byli dotazovaní starší, tím více převládala odpověď řešit situaci s orgány činnými v trestním řízení.

Nejčastěji nad takovou situací mávnou rukou muži (25 %). Na polici by se obrátilo 56 % z nich a 40 % z nich by neoprávněné zveřejnění řešila s administrátorem webu. Ženy pak na rozdíl od mužů také uváděly, že by se obrátily na svého partnera či partnerku (17 %) nebo přátele (14 %).

Jak snížit rizika?

Jak už bylo řečeno, k bezpečnosti je třeba i v tomto případě přistupovat z více úhlů pohledu, počínaje komunikací na sociálních sítích až po zabezpečení chytrého telefonu. Pokud si se svými protějšky po vzájemné domluvě budeme intimní fotografie a videa vyměňovat, je dobré vzít v úvahu několik doporučení a bezpečnostních pravidel:

#1

Na fotografii ani ve videu bychom nikdy neměli mít zobrazený obličej nebo tetování, aby nás nebylo možné identifikovat. To platí i pro prostředí, ve kterém snímek pořizujeme – na snímku by nemělo být poznat, kde bydlíme. Před pořízením snímku vypněte funkci sdílení polohy.

#2

Vhodné je využívat k zasílání intimních snímků aplikace s koncovým šifrováním a aplikace, které umožňují odstranit obsah pro obě strany, nebo ho zobrazí jen pár sekund v rámci funkce mizející zprávy. Nezapomínejte ale, že protistrana si i tak může pořídit snímek obrazovky i konverzace.

#3

Hlavním úložištěm bývá v takových případech chytrý telefon – mějte intimní fotky a videa v chráněné složce. V iPhonu k tomu slouží funkce „Skrýt fotografii“ a uzamknutí pomocí aplikace Poznámky, u ostatních telefonů vestavěná anebo jiná oficiální aplikace jako je AppLock, S Secure nebo Gallery Vault. Řešením je také fotku hned po odeslání smazat.

#4

Na celém zařízení používejte zámek obrazovky a potvrzování heslem, které nebudete sdílet ani se svými nejbližšími. Mezi ty nejbezpečnější možnosti patří potvrzování otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje.

#5

Vypněte si synchronizaci své fotogalerie do cloudu, aby se fotky neobjevily v nevhodný okamžik tam, kde nechcete. Taky se tím vyhnete riziku odcizení fotek při útoku hackerů na cloud.

#6

Kromě zabezpečení chytrého telefonu nepodceňujte ani zabezpečení sociálních sítí, které využíváte k zasílání intimních snímků. Služby jako Facebook nebo Instagram již nabízí také možnost vícefázového přihlášení kódem do SMS nebo aplikace, které známe například z internetového bankovnictví.

#7

Operační systém chytrého telefonu a všechny aplikace v něm pravidelně aktualizujte na nejvyšší možné verze. Aktualizace totiž obsahují i opravy zranitelností, kterých využívají kybernetičtí útočníci.

#8

Používejte na svém chytrém telefonu antivirový software. Včas vás bude varovat před mobilním malwarem a podvodnými odkazy nebo weby.

Pokud zjistíte, že někdo neoprávněně zveřejnil vaši intimní fotku nebo video, nenechte si situaci líbit a obraťte se na administrátora webu nebo sociální sítě s požadavkem na odstranění. Na základě obecně platných pravidel by vám měli vyhovět.

Pokud vám někdo vyhrožuje, že fotku nebo video s vámi zveřejnění a vydírá vás, obraťte se na Policii České republiky (158).

Kampaň To nevymažeš o bezpečnostních zásadách sextingu

Novinky z magazínu Dvojklik.cz

Jednou měsíčně vám pošleme to nejbezpečnější čtení. Pohodlně. Do mailu.

Frekvence odesílání 1x měsíčně.
Snadné odhlášení jedním kliknutím.

Další informace o zpracování osobních údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Mohlo by vás zajímat