Muž s notebookem.

I na internetu si můžete vytvořit závislost. Víte, co je netolismus?

Slyšeli jste o netolismu? Jde o chorobnou závislost na internetu. Přečtěte si, jak poznáte příznaky a jak se s nimi popasovat.
Jan Kubeš
Total
0
Sdílení

Život bez internetu si dnes už pravděpodobně ani neumíme představit. Internet nám usnadňuje každodenní život, studium, nákupy a mnohdy i zaměstnání. Ostatně velká část povolání by bez internetu nebylo možné vůbec vykonávat. Jak poznat, že něco není v pořádku a čím se projevuje závislost na internetu?

Závislost na počítači nebo na internetu rozhodně není možné brát na lehkou váhu. Nelze jednoznačně říci, kde je hranice toho, co je ještě v pořádku. Pokud například někdo pracuje 8 hodin denně na počítači, doma si odpoledne zahraje počítačovou hru a večer si pustí film, neznamená to nutně, že je závislý.

Co je to netolismus?

Termín netolismus označuje závislost na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, různé formy chatu, online seznamek nebo další internetové služby.

Podobně jako u jiných drog, i zde jde o neschopnost jedince mít kontrolu nad svým užíváním internetu a počítače. Závislost pak nemocnému do života přináší psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace. Pochopitelně se jedná o psychickou závislost, nikoliv o závislost fyzickou, ke které dochází například při konzumaci drog.

Jak se pozná netolik?

Nejprve se můžeme podívat na to, jaké příznaky zmiňuje u závislostí obecně Světová zdravotnická organizace:

 • Silná touha nebo pocit puzení užívat látku,
 • potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo o množství látky,
 • užívání látky k odstranění abstinenčních příznaků,
 • průkazná tolerance (vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižšími dávkami),
 • postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času potřebného k získání nebo užívání látky,
 • pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.

Nahradíme-li termín návyková látka termínem návykový proces, můžeme snadno znaky závislosti vypozorovat i v samotném netolismu – např. silnou touhu zapnout počítač bez jasného cíle, zkontrolovat příchozí zprávy, sociální sítě, neschopnost vymezit si začátek a konec aktivit na internetu, postupně zanedbávat další aktivity atd.

Podle serveru internetembezpecne.cz má netolismus pět základních komponent závislosti.

 • Význačnost. Určitá aktivita se stane nejdůležitější v životě člověka a začíná ovládat jeho myšlení, cítění a chování.
 • Změny nálady v důsledku zapojení se do určité aktivity, které mohou být vnímány jako vyrovnávací strategie za účelem uklidnění se.
 • Tolerance. Proces, při kterém je nutno stále více aktivity k dosažení předchozí míry uspokojení. V praxi tedy např. roste délka času tráveného online.
 • Odvykací symptomy. Ukončení či omezení aktivity se projevuje abstinenčními symptomy.
 • Tendence opakovat dřívější vzorce závislostního chování.

Příznaky netolismu

Mezi typické příznaky netolismu patří ztráta kontroly nad časem, pocit prázdnoty, když člověk není u počítače či mobilu, rostoucí nervozita a neklid, když člověk nepoužívá počítač delší dobu. Netolismus má i psychosociální projevy (například narušení vztahů s rodinou nebo ztráta přátel). Závislost se začne projevovat také zanedbáváním pracovních nebo studijních povinností.

Zdá se vám, že někdo ve vašem okolí takový problémy trpí? Můžete vyzkoušet test sestavený adiktology.

Jak z toho ven?

Tak jako u jiných závislostí, nejdůležitější je, aby si závislý člověk uvědomil, že něco není v pořádku. Pomoci mu k tomu mohou přátelé nebo rodina.

Dalším předpokladem je samozřejmě motivace se závislosti zbavit. Pokud se tak skutečně rozhodne, je důležité změnit životní styl, najít si nové koníčky, přátele a samozřejmě také vyhledat odbornou pomoc.

Kde hledat pomoc?

Pomoci může nastavit si jasná pravidla pro takzvaně kontrolovanou konzumaci her či internetu, detailní tipy najdete v poradně Kliniky adiktologie  1. lékařské fakulty.  Obrátit se můžete na psychologa, který se specializuje na adiktologii. Je možné se také obrátit na Národní linku pro odvykání hraní na chciodvykat.cz/odvykani-hrani nebo na bezplatné telefonní lince 800 350 000.

Další informace můžete najít například zde:

Novinky z magazínu Dvojklik.cz

Jednou měsíčně vám pošleme to nejbezpečnější čtení. Pohodlně. Do mailu.

Frekvence odesílání 1x měsíčně.
Snadné odhlášení jedním kliknutím.

Další informace o zpracování osobních údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Mohlo by vás zajímat