GDPR souhlasy se zpracováním údajů škola, školka

Jaké souhlasy se sdílením fotek dát škole nebo kroužku keramiky?

Na začátku září budete mimo jiné udělovat souhlasy s pořizováním fotek a videí vašich dětí ve škole, školce nebo kroužcích a následně s jejich sdílením. Pojďme se podívat, jaká máte jako rodič práva.
Tereza Malkusová
Total
0
Sdílení

Jedním z největší problémů internetu je nadměrné sdílení dat. Vede ke ztrátě soukromí, a zároveň dává kybernetickým útočníkům do rukou další zbraně. Nejčastěji sdílí příliš dat o dětech sami rodiče, ale může se to týkat i vzdělávacích institucí. V září dostanete řadu dokumentů, včetně souhlasů se sdílením audio vizuálních záznamů vašich dětí. Nabízí se otázka, s čím byste měli jako rodiče ještě souhlasit.

Na jednu stranu chcete jistě chránit soukromí vašich dětí (a fotka z prvního září často obsahuje hned několik osobních údajů), na druhou stranu jsou některé děti vyčleněné, pokud se fotit nesmějí.

 Opatrně bychom měli zveřejňovat cokoli, co jasně říká, kdo jsem – tedy fotografie, jméno, nebo nějaký z těchto údajů ve spojitosti třeba s adresou klubu, školy či kontaktním údajem.

Jak smí školy a kroužky pracovat s daty dětí?

Podle legislativy mohou volnočasové a vzdělávací instituce bez výslovného souhlasu zpracovávat data, která potřebují pro svoji funkci. Tedy například Sokol musí zpracovat jméno a věk dítěte, bude zpracovávat kontaktní údaje vás i dětí a fotku dítěte. Díky těmto údajům například:

  • dostane dítě členskou legitimaci
  • budou se evidovat platby, ale i omluvenky a
  • v nějaké databázi budou jeho výsledky ze soutěží
  • trenér bude mít zapsané kontakty na vás pro všechny případy.

Stejně tak může škola či organizátor kroužku bez vašeho výslovného souhlasu pořizovat reportážní fotky a dát si je na webové stránky. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů může v rámci reportáže připojit i jméno a věk dítěte, zveřejněná data musejí být přiměřená.

Na vaši žádost je ale škola povinná informace změnit nebo publikovanou fotku smazat. Pokud by tu samou fotku a údaje chtěla škola dát na Facebook, váš souhlas už potřebuje.

Podle litery zákona musí souhlas být srozumitelný a zvlášť pro různé účely (například tedy musíte souhlasit zvlášť se zveřejněním fotek v uzavřené skupině na WhatsApp a se zveřejněním na profilu na Instagramu).

Musím souhlas škole dát?

V praxi se můžete setkat s tím, že si školy či kroužky nevědí rady v situacích, kdy mají rozdílné souhlasy. Je logické, že pedagogové se raději věnují výuce nebo hře s dětmi než řešení, který obličejík by měli na fotce z výletu rozmazat.

Jaké praktické problémy řeší učitelé a vedoucí kroužků | Zdroj Instagram @Dětská_psycholožka

Rozhodnutí rodičů ale může trápit i děti – připadají si vyčleněné z kolektivu a nerozumí tomu proč. Byť se jako rodiče snažíte dělat to nejlepší.

Některé instituce neudělení souhlasu řeší tím, že neumožní dětem se fotit. Tyto děti jsou pak smutné, cítí se vyčleněné, někdy i pláčou. Pro rodiče je velmi náročné vyvážit přání dětí a to, co považují za nejvhodnější z hlediska zachování soukromí rodiny,“ vysvětluje dětská psycholožka Mgr. Kamila Ryšánková.

Na děti má negativní dopad i fakt, že nemají pod kontrolou, co se o nich zveřejňuje a jaké informace o nich v budoucnosti budou na internetu k dispozici. Každým sdílením na internetu totiž vzniká tzv. digitální stopa. Musíme brát v úvahu, jaké důsledky sdílení může mít a že i nevinná fotka může vyústit třeba v kyberšikanu dítěte nebo zneužití a další šíření jeho fotografií pedofily,” říká Žáčková.

Nepříjemným rysem sociální sítě je, že každý může jednou publikovanou fotografii stáhnout nebo přesdílet na svém profilu. Rodiče tak zcela ztrácí přehled o tom, co se s fotkou děje. Smazat takto publikovanou fotografii není v podstatě možné.

Jak nastavit souhlasy?

Univerzální rada neexistuje. Proti sdílení v uzavřených skupinách pro rodiče dětí asi nebude nikdo nic namítat, riziko je v takových případech velmi malé.

Obvykle se řeší, co povolit, pokud jde o veřejné profily instituce, na kterých zejména propaguje svou činnost. Obav panuje řada:

  • nesdílí se pak už příliš?
  • nechci tvořit digitální stopu dítěte?
  • nechci, aby mé dítě sloužilo jako marketingový produkt, který propaguje kroužek!
  • nechci, aby někdo cizí viděl dítě!

Zásadní je komunikace s vaším dítětem a institucí.

Vysvětlení, proč se dítě nemá fotit, se bude lišit nejvíce podle věku.  U těch nejmenších dětí je to spíš o přijetí emocí: ‚Vím, je ti to líto. Chtěl/a bys za kamarády.‘ A doma zkoušet mluvit o našich důvodech, proč to tak jako rodina máme – ty se můžou lišit. U těch starších už se jde domluvit, víc se s nimi hovoří i o rizicích na sítích. Přijatelnější variantou může být ‚skupinová fotka pro sítě‘ a potom i s dětmi, kde rodiče souhlas nedali, která je čistě pro soukromé účely a do fotoalba,“ radí Ryšánková.

U konkrétních souhlasů bude záležet také na tom, jaký vztah k ochraně soukromí má vaše rodina – možná, že rádi a hodně sdílíte, možná si naopak soukromí striktně chráníte. Velmi obecně řečeno není příliš důvod nesouhlasit s uzavřenými skupinami a interními archivy institucí. Opatrnost je na místě při veřejném sdílení.

Jako rodiče máte právo, jakékoli souhlasy kdykoli změnit nebo odvolat.

Domluvte se se školou nebo vedením kroužku, jaký typ fotek publikuje. Absolutně nepřijatelné by mělo být sdílet veřejně snímky, na kterých jsou děti odhalené nebo ve vyzývavých pózách (například kurzy plavání) nebo v příliš emotivních situacích (například když pláčou).

Na zvážení jsou společné oslavy narozenin (typické třeba ve školkách), ze kterých se objevují fotografie na Facebooku. Datum narození je osobní údaj, který vždy velmi pečlivě chraňte.

Naopak asi budete rádi, když škola nasdílí úspěchy dítěte na matematické olympiádě nebo trenér gymnastiky fotky ze stupínku vítězů. Zde je prostor pro hypotetické zneužití dat velmi malý.

Mějte na paměti, že děti přebírají zodpovědnost za ochranu svých dat dovršením 15 let – v tomto věku mohou udělit sami souhlasy v souvislosti se službami informační společnosti (to jsou třeba sociální sítě, úložiště, vyhledávače, ale také AI nástroje).

Proto je velmi důležité s dětmi od malička hovořit o ochraně osobních údajů. Otevřít toto téma vám mohou pomoci konverzační karty s tematickými otázkami.

Je důležité si uvědomit, že vy jako rodiče i vaše děti máte svá práva. A rozhodně nemusíte souhlasit se vším. Nadměrné sdílení se týká i vzdělávacích institucí. Můžete například kdykoli změnit nebo odvolat své souhlasy.

Bohužel neexistuje univerzální rada, která by platila pro všechny situace. Zajímejte se o to, co se s fotkami děje online, a věnujte pozornost ochraně soukromí vaší rodiny.

Článek je součástí projektu Safer Kids Online

Safer Kids Online je celosvětová iniciativa společnosti ESET. Cílem této iniciativy je přinášet informace, které mohou rodiče, vychovatelé, děti a učitelé využít k otevření diskuze o bezpečnosti na internetu a poskytnout nástroje pro vytváření bezpečného online prostředí pro všechny děti.

Novinky z magazínu Dvojklik.cz

Jednou měsíčně vám pošleme to nejbezpečnější čtení. Pohodlně. Do mailu.

Frekvence odesílání 1x měsíčně.
Snadné odhlášení jedním kliknutím.

Další informace o zpracování osobních údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Mohlo by vás zajímat