Pět způsobů, jak lépe ochránit děti díky rodičovské kontrole

Za jednu z největších hrozeb spojených s aktivitami dětí na internetu považují rodiče vhodnost obsahu, který si jejich potomci prohlížejí a k němuž se mohou dostat při brouzdání po síti. Z průzkumu společnosti ESET vyplývá, že se devět z 10 rodičů přímo obává, na jaké webové stránky jejich děti vstoupí a co tam uvidí.
Jan Kubeš
Total
0
Sdílení

I když bychom asi očekávali, že tyto obavy budou sdílet naprosto všichni rodiče, pořád jde o vysoké procento. Což se zdá být logické s ohledem na nebezpečí, jemuž mohou děti na internetu čelit, pokud nepodniknete vhodná opatření.

Prvním a základním krokem by měl být dialog rodičů s dětmi

Spíše než bránit dětem ve využívání nových technologií je důležité ukázat jim správný způsob, jak by je měly používat. Tento otevřený a upřímný rozhovor by měl začít doma a pokračovat ve škole. Měl by být rovněž spojen s určitými pravidly. Například jasně daným umístěním počítače v domácnosti, stanovením času, po který mohou být děti připojeny k internetu a využívat různá zařízení. Zkrátka jde o podporu jejich zdravého zážitku z používání internetu.

Všechna tato opatření by však měla být doplněna vhodnými technologickými pojistkami. Dobrým řešením se jeví aplikace rodičovské kontroly. Ta umožní rodičům řídit a omezovat konzumaci obsahu, k němuž se děti mohou dostat prostřednictvím internetu.

I když existují nástroje vyvinuté speciálně pro tento účel, je důležité mít na paměti, že funkce rodičovské kontroly je nastavena prostřednictvím stejných nastavení v menu zařízení, která používají i vaše děti.

Proto bez ohledu na to, zda používáte Windows, Mac OS X nebo jakoukoli formu Linuxu, každý uživatel, který používá počítač, by měl mít své vlastní uživatelské jméno s příslušným nastavením zabezpečení. Mladším dětem můžete omezit některé činnosti, počínaje instalacemi aplikací stažených z internetu a konče konfigurací některých typů používaných programů.

Tato nastavení mohou být doplněna využitím standardních funkcí ve webových prohlížečích. Například v případě uživatelských profilů mladších dětí může být domovská stránka nastavena na web Bunis.org. Španělský vyhledávač určený dětem, který obsahuje filtry pro vyhledávaný obsah a zobrazuje pouze odkazy na stránky, které jsou vhodné pro děti a mládež.

Nástroje rodičovské kontroly a jak je používat

Všechna výše uvedená opatření mohou být doplněna nástroji Rodičovské kontroly, které umožňují používat následující funkce:

Uživatelská role

Rodiče mohou ovládat a monitorovat přístup k internetu tím, že stanoví unikátní role pro každého uživatele počítače. Můžete tak nastavit různá oprávnění v přístupu k internetu, k důležitým souborům a dokonce i instalaci nového softwaru, jako jsou videohry.

Omezení přístupu podle kategorie

Rodiče mohou omezit dětem přístup k webovým stránkám přidáním nebo odebráním položky ze seznamu nabízených kategorií zvlášť pro každý uživatelský profil. Používání internetu se tak omezí na zobrazování vybraných stránek s konkrétním obsahem.

Typickým příkladem je aplikace filtru. Ten blokuje přístup k on-line hrám, ale naopak umožní dětem volně využívat vyhledávač pro plnění domácích úkolů.

Blokování webových stránek

Schopnost omezit přístup k nevhodnému obsahu funguje tak, že blokuje vybrané webové stránky. V závislosti na uživatelské roli, kterou nastavíte, k nim můžete omezit nebo povolit přístup.

V této sekci můžete blokovat stránky, které mají násilný nebo sexuální obsah, a dokonce i stránky, které mají špatnou pověst. Je důležité zmínit, že v mnoha případech tato funkce umožní i blokování pop-upu na pornografické stránky, ke kterým se děti často dostávají omylem.

Aktivní log

Tento nástroj umožňuje rodičům zobrazit protokol činnosti a např. zablokovat stránky nebo účet a oznámit dítěti, proč tak učinili. Monitorováním navštěvovaných stránek můžete dětem napomoci ve vytváření správného modelu chování na internetu a chránit je před hrozbami online světa.

Limity pro aplikace a čas

Pomocí těchto nástrojů můžete rozhodnout, které aplikace může dítě používat a pokud ano, nastavit pro jejich užití časový limit. Můžete tedy zajistit, aby vaše děti nebyly příliš dlouho připojeny k internetu nebo se nepřiměřeně dlouhou dobu věnovaly hraní online videoher.

Chráníte tak děti před závislostí na hrách stanovením maximálního denního limitu, který mohou u těchto her strávit. U tohoto nástroje je velmi důležité používat bezpečné heslo, abyste zajistili, že bezpečnostní nastavení nemůže být jinými uživateli změněno.

I když se pro mnoho rodičů stává Rodičovská kontrola jednoduchým způsobem blokování přístupu dětí k internetu, nejlepším řešením, jak předcházet rizikovému chování dětí na internetu, je výchova.

Při používání aplikace Rodičovské kontroly musíte mít na paměti důvody, proč tak činíte.

Velký vliv na rozhodování o omezení přístupu k internetu představuje věk dítěte. Je jasné, že rozdílný přístup zvolíte u dětí, které používají internet pro hraní her nebo prohlížení vizuálně atraktivního obsahu a jiný u teenagerů, kteří si přes web vyměňují osobní údaje a každý den se na síti setkávají s novými lidmi.

Důvěra mezi rodiči a dětmi je zásadní podmínkou, která může vést k bezpečnějšímu používání internetu. Pokud však pomocí těchto nástrojů budete špehovat aktivitu svých dětí, nebo jim radikálně omezíte činnost na internetu, může to vyústit ve velmi nepříjemnou situaci.

Proto je vždycky nejlepší začít tím, že děti naučíte správnému způsobu, jak používat počítače a internet. Důraz byste přitom měli klást na to, aby si byly vědomy rizik a nebezpečí, která mohou vyplynout z nesprávného používání webu. Zároveň jim tak vysvětlit, že nástroje Rodičovské kontroly instalujete pouze kvůli zajištění jejich vlastní bezpečnosti.

Článek je součástí projektu Safer Kids Online

Safer Kids Online je celosvětová iniciativa společnosti ESET. Cílem této iniciativy je přinášet informace, které mohou rodiče, vychovatelé, děti a učitelé využít k otevření diskuze o bezpečnosti na internetu a poskytnout nástroje pro vytváření bezpečného online prostředí pro všechny děti.

Novinky z magazínu Dvojklik.cz

Jednou měsíčně vám pošleme to nejbezpečnější čtení. Pohodlně. Do mailu.

Frekvence odesílání 1x měsíčně.
Snadné odhlášení jedním kliknutím.

Další informace o zpracování osobních údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Mohlo by vás zajímat