Rozvoj e-kompetencí je klíč k bezpečnějšímu internetu

Děti potřebují dovednosti označované jako e-kompetence. Ty jim pomohou chovat se lépe k druhým a zároveň je chrání, aby ses nenechaly internetem strhnout.
Tereza Malkusová
Total
0
Sdílení

Všichni se shodneme, že dnešní děti potřebují trochu jiné dovednosti, aby v životě uspěly. Mezi těmi, o kterých se hodně mluví, je kritické myšlení, znalost technologií, schopnost se rychle učit a přizpůsobit. V odborné komunitě se začíná mluvit také o e-kompetencích.

Tyto dovednosti bychom mohli zařadit do souboru sociálních dovedností, které umožní dobře se zorientovat ve společnosti, v tomto případě usnadní komunikaci a budování vztahů v online prostředí. O jaké dovednosti jde, má smysl je trénovat a jak přesně dětem mohou prospět?

Co jsou to ty e-kompetence?

Často se dočteme, že internet je pro mladé uživatele toxický – mluví se o šikaně, nenávistných projevech, influencerech, kteří propagují extrémní hubnutí, zdraví nebezpečné výzvy nebo tom, že mladí lidé jsou kvůli internetu úzkostnější a nejistí.

Za část těchto negativních aspektů může tzv. disinhibiční efekt – jde o pocit anonymity. Podvědomě cítíme, že nás monitor chrání a říkáme i věci, které bychom do očí nikdy neřekli. Před tímhle vším děti může ochránit rozvoj e-kompetencí. Pokud je dítě takto kompetentní nebude se samo zapojovat a je odolnější, pokud se s takovým obsahem setká.

E-kompetence jsou schopnosti efektivně se orientovat v digitálním prostředí. Pokud je mladí lidé ovládají, nenechají se tak snadno strhnout, je méně pravděpodobné, že by se online chovali rizikově nebo agresivně vůči jiným uživatelům. Také platí, že takový člověk se nenechá „zblbnout“.

Budování e-kompentencí je cesta k bezpečnějšímu internetu i zdravějšímu vztahu mladých lidí k online obsahu.

Výzkumy a data o e-kompetencích

Zkoumání digitální reality se věnovali vědci z univerzity v Zaragoze. V nedávné studii se věnovali vztahu sociálních kompetencí teenagerů, kyberdrbů a empatie. Zjistili, že mladí lidé, kteří měli lépe rozvinuté e-kompetence, se online pohybovali bezpečněji a ohleduplněji. Například se méně zapojovali do online pomlouvání kamarádů. Platí také, že tito mladí lidé budovali kvalitnější vztahy.

Děti, které mají všeobecně dobré e-kompetence, mají lepší kritické myšlení s digitálními znalostmi, rozumí potřebě soukromí, ale i negativním dopadům kyberšikany. Díky tomu zvládnou lépe domyslet dopady svého chování online na ostatní, nenechají se strhnout falešnými informacemi a nezapojují se do činností, které mohou vést ke kyberšikaně nebo obtěžování v online prostoru,“ vysvětluje dětská psycholožka Kamila Ryšánková.

Nejde ale jen o nějaké pomlouvání a drby mezi teenagery. K nezdravému používání internetu vede obvykle hodně emotivní obsah. Vědci dokázali, že e-kompetentní děti se jím nenechávají zlákat a dokáží se lépe ovládnout.

Ukázalo se, že pokud jde o sociální kompetence vynikají dívky na první stupni, na druhém jsou zase dívky zdatnější v empatii. Pozitivní zprávou je, že chlapci ale nijak zásadně nezaostávají. Tyto užitečné dovednosti si přirozeně osvojují také.

E-kompetence je poměrně složité spojit jen s genderovými rozdíly, jelikož roli hraje více faktorů jako společenské a kulturní rozdíly a individuální zájmy. Výzkumy prozradily, že chlapci mají vyšší sebevědomí v oblasti technologií, což může souviset se společenskými stereotypy a odrazováním žen z této sféry. Obdobně se zdá, že se dívky projevují více empaticky jak v online, tak offline prostředí, ale je důležité si znovu chování online zasadit do kontextu online prostředí, kde se daný dospívající pohybuje,dodává Kamila Ryšánková.

E-kompetence a technologický rozhled bychom měli rozvíjet u chlapců i dívek stejně.

Jaké dovednosti potřebují teenageři online?

Mezi e-kompetence patří hned několik dovedností:

 • Emocionální uvědomění: Schopnost rozpoznat a pochopit vlastní emoce v kontextu online interakcí.
 • Regulace emocí: Schopnost regulovat silné emoce. Díky tomu dokážeme pak jednat racionálně a lépe pochopit kontext.
 • Sebekontrola impulsivity: Schopnost omezit spontánní reakci na podněty a informace získané online.
 • Emoční nezávislost: Schopnost cítit se emočně silný v digitálních vztazích, bez toho, aby člověk dělal věci jen kvůli své reputaci a tomu „co řeknou jiní“.

Jejich význam je zcela zřejmý. Budování e-kompetencí u dětí je skvělý způsob, jak naučit mladé lidi zodpovědnosti ve světě jedniček a nul.

e-kompetence chrání děti před sociálními riziky na internetu

Jak být kompetentní online?

Pozitivní je, že všechny tyto dovednosti se dají procvičovat a zcela naučit.

V širším slova smyslu patří mezi e-kompetence také znalost kybernetické bezpečnosti, digitální etikety a toho jak technologie ovlivňují naše chování. V těchto dovednost můžete své děti vzdělávat. Rozvoj jakýchkoli sociálních kompetencí závisí na tom, že jsme dětem dobrým vzorem, aby dovednosti mohly odkoukat.

Doporučujeme také z technologií udělat téma: bavte se o nich, zapojujte se do jejich online koníčků, sledujte spolu tvůrce obsahu nebo hrajte hry. Ukazujte si, co by mohlo být rizikové, nabízejte i citlivou perspektivu na kritické názory.

Povídejme si s dětmi
o technologiích...

... protože, kde panuje důvěra, tam je i online bezpečno. Stáhněte si ZDARMA konverzační karty, které vám pomohou otevřít složitá témata.

CHCI KARTIČKY

Pomáhejte dětem budovat sebereflexi a sebehodnotu, aby nebyly závislé na tom, kolik dostanou srdíček nebo co o nich říkají ostatní online. Pomáhejte dětem rozpoznávat a pojmenovávat své emoce. Ideálně od útlého věku, kdy se děti teprve o emocích učí. Učte je, jak zvládat negativní emoce, bez toho, aby to ovlivnilo jejich chování – ať už to online nebo offline.

U menších dětí platí, že čím méně času před obrazovkou, tím lépe. V jejich věku je namístě  pracovat s emocemi v offline světě. Společně můžete emoce pojmenovávat a učit je, jak emoce rozlišovat. Učí se tak také, jak se v různých situacích asi cítí druzí. Jako pomůcky můžeme použít náladometry, emoční kartičky, smajlíky či jednoduchá dechová cvičení a cvičení všímavosti.

8 tipů, jak e-kompentence v dětech rozvíjet?

 1. Podporujte v dětech zvídavost. Snažte se pravdivě a přiměřeně věku odpovídat na jejich otázky. Když neznáte odpověď, tak navrhněte možnosti, jak to společně zjistíte a pokuste se na otázky dítěte najít odpovědi.
 2. Věnujte prostor kyberbezpečnosti. Děti jsou pak schopné rozklíčovat různá rizika.
 3. Mluvte o dopadech chování na internetu. Ptejte se dětí, co se jim na internetu líbilo nebo nelíbilo, jestli tam bylo něco, čemu (ne)rozuměly.
 4. Podporujte spolupráci dětí na online projektech. Naučí se lépe komunikovat a spolupracovat s ostatními v online světě a řešit náročnější situace.
 5. Dovolte jim být s technologiemi kreativní. Podporujete tím tvůrčí myšlení, efektivní využívání digitálních technologií. Děti, které mají lepší emoční e-kompetence, častěji tvoří online obsah. Věnují čas a prostor tvorbě a dávají přednost pozitivnímu chování online.
 6. Trénujte regulaci emocí v digitálním prostředí. Mluvte s dítětem o dopadech interakcí v online světě. Zkuste vymyslet různé situace, ve kterých by se mohlo dítě ocitnout a způsoby, jak může reagovat, a co to může udělat s druhou stranou. K tomu patří i edukování dítěte o tom, jak poznat obtěžování, kyberšikanu. Hledejte spolu způsoby, jak se jim může dítě bránit.
 7. Zapojte celou rodinu. Mluvte s dětmi o jejich digitálních zájmech a ptejte se na jejich názory na různé aktivity online, aplikace nebo tvorbu.
 8. Buďte pro dítě zdravým vzorem. Dítě nás zrcadlí nejen v běžném životě, ale i v našem online chování.

Stáhnout Konverzační karty pro děti a rodiče

Článek je součástí projektu Safer Kids Online

Safer Kids Online je celosvětová iniciativa společnosti ESET. Cílem této iniciativy je přinášet informace, které mohou rodiče, vychovatelé, děti a učitelé využít k otevření diskuze o bezpečnosti na internetu a poskytnout nástroje pro vytváření bezpečného online prostředí pro všechny děti.

Novinky z magazínu Dvojklik.cz

Jednou měsíčně vám pošleme to nejbezpečnější čtení. Pohodlně. Do mailu.

Frekvence odesílání 1x měsíčně.
Snadné odhlášení jedním kliknutím.

Další informace o zpracování osobních údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Mohlo by vás zajímat